OKLUZJA

Choroba okluzyjna dotyczy przede wszystkim nieprawidłowej relacji pomiędzy zębami dolnymi a górnymi, ale także stawu skroniowo- żuchwowego oraz mięśni.

METAMORFOZA

26-letnia Pacjentka zgłosiła się z problemem przesunięcia linii pośrodkowej. Zastosowano leczenie okluzyjne polegające na deprogramacji, a następnie odbudowie zębów w odcinkach bocznych przy pomocy onley oraz koron pełnoceramicznych. Zakończeniem leczenia było wykonanie pełnoceramicznych licówek w strefie estetycznej na górnych zębach.

Okluzja nie leczy się sama

Choroba okluzyjna nigdy nie leczy się sama, a wraz z wiekiem pogłębia się. Nieleczona może prowadzić do: rozwoju paradontozy, utraty zębów, a także skutkować uszkodzeniem uzupełnień protetycznych (koron i mostów). Może mieć także negatywny wpływ na leczenie bezdechu sennego.

Więcej nt. leczenie choroby okluzyjnej: