Aktualności

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Firma Długosz&Długosz Stomatologia uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”, którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Firma otrzymała grant w wysokości: 63 000 złotych. 
Czytaj więcej

Środki ochrony Covid-19

Szanowni Pacjenci!Udało się nam wdrożyć dla Państwa wszelkie możliwe zabezpieczenia takie jak: śluza dekontaminacyjna,pełen pakiet środków ochrony osobistej dla Państwa oraz naszego personelu,wszystkie nasze gabinety są poddawane ozonowaniu,dodatkowo dysponujemy sterylizatorami powietrza światłem UV oraz oczyszczaczami powietrza z filtrami HEPA. Wdrożyliśmy również szereg procedur bezpieczeństwa wszystko po to, aby zabiegi wykonywane w naszej klinice były maksymalnie bezpieczne. Serdecznie zapraszamy.Zespół Długosz&Długosz Stomatologia
Czytaj więcej

RODO Twoje prawo do informacji

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w NZOZ Długosz i Długosz Stomatologia NIP:679-217-01-97, REGON: 351210079, z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 73/U3, 30-519 Kraków, na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).  Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.  Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez NZOZ Długosz i Długosz Stomatologia, Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji…
Czytaj więcej

Informacja o wpływie na środowisko

Na podstawie art. 32c pkt.2 ustawy Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/  jesteśmy zobowiązani do zamieszczenia dla Państwa informacji o wpływie promieniowania RTG  na zdrowie ludzi oraz środowisko.  Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu radiologicznego oraz cyklicznych kontroli higieniczno-sanitarnych w zakresie higieny radiacyjnej przeprowadzanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, informujemy, że NZOZ Długosz i Długosz Stomatologia spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne w zakresie ochrony radiologicznej.   ​
Czytaj więcej