Informacja o wpływie na środowisko

Na podstawie art. 32c pkt.2 ustawy Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/  jesteśmy zobowiązani do zamieszczenia dla Państwa informacji o wpływie promieniowania RTG  na zdrowie ludzi oraz środowisko.  
Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu radiologicznego oraz cyklicznych kontroli higieniczno-sanitarnych w zakresie higieny radiacyjnej przeprowadzanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, informujemy, że NZOZ Długosz i Długosz Stomatologia spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne w zakresie ochrony radiologicznej.